Oferta terapeutyczna

Całokształt pracy przedszkola opiera się na terapii behawioralnej – kompleksowej terapii dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.

Prowadzimy:

 • Zajęcia ogólnorozwojowe
 • Zajęcia z psychologiem – indywidualne i grupowe
 • Zajęcia z logopedą i neurologopedą
 • Zajęcia z surdopedagogiem
 • Zajęcia integracji sensorycznej
 • Fizjoterapię i rehabilitację ruchową
 • Arteterapię
 • Muzykoterapię
 • Dogoterapię
 • Hipoterapię
 • Biofeedback

Wykorzystujemy również elementy:

 • Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • Metody Kinezjologii Edukacyjnej oraz
 • Alternatywne Metody Komunikacji (piktogramy),
 • Terapii Snoezelen – Sala Doświadczania Świata,

a także inne, dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka.