Nasz zespół

 • mgr Barbara Rachwalska
 • mgr Bogumiła Sikorska
  magister Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, oligofrenopedagog. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii, zarządzania i przedsiębiorczości w oświacie oraz informatyki w szkole – Egzaminator na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Uczestniczka wielu kursów i szkoleń, w tym: trzystopniowy kurs terapii behawioralnej do pracy z osobami z autyzmem, kurs kinezjologii edukacyjnej wg Dennisona I i II stopnia, kurs komunikacji alternatywnej, szkolenie w zakresie prowadzenia badań przesiewowych słuchu, wzroku i mowy – Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, a także szkolenie „Model pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie, z autyzmem na podstawie doświadczeń Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO w Poznaniu” oraz „Praca rewalidacyjno-wychowawcza z dzieckiem upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim”.
 • Agnieszka Kotlarz
 • mgr Małgorzata Sobieska
 • mgr Monika Zenowicz
 • mgr Katarzyna Wilk
 • Julita Iracka
 • Agnieszka Żurawek
 • mgr Tatiana Osolińska
  absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ukończyła studia podyplomowe w zakresie logopedii z elementami neurologopedii w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku Białej oraz surdologopedii na wydziale Uniwersytetu Śląskiego. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii z dziećmi w różnym wieku, mającymi zaburzenia rozwojowe i komunikacyjne. Osiąga dobre efekty pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy oraz zaburzeniami centralnego przetwarzania słuchowego i niedosłuchami.
 • mgr Joanna Rachwalska
  magister fizjoterapii, logopeda. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, kierunek Fizjoterapia, Uniwersytetu Śląskiego, studiów podyplomowych w zakresie logopedii oraz WSZ w Częstochowie, studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego. Jest certyfikowanym terapeutą koncepcji PNF (proprioceptywna nerwowo-mięśniowa facylitacja). Doświadczenie zawodowe zdobyła prowadząc terapię logopedyczną oraz terapię wad postawy w Górnośląskim Centrum Medycyny i Rehabilitacji AMED w Katowicach, które to znajduje się w czołówce ośrodków rehabilitacyjnych oraz prowadząc zajęcia gimnastyki korekcyjnej w przedszkolach.

 •