Konsultacje społeczne

Akademia Przedszkolaka Małe Kroczki zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych przedsięwzięcia mającego na celu utworzenie dodatkowych miejsc przedszkolnych w placówce oraz propozycji od mieszkańców oraz ogólnych uwag do systemu edukacji w regionie ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych.

Forma konsultacji :

Swoje uwagi można przedstawiać odwiedzając punkt konsultacyjny mieszczący się w biurze placówki.

Czas trwania:

Konsultacje społeczne „Akademia Przedszkolaka Małe Kroczki” trwają w dniach
1. września – 14. listopada 2016 r. w biurze Przedszkola w godz. 14:00-17.30.