Jak wygląda kształcenie specjalne w wieku przedszkolnym?

jak wyglada ksztalcenie specjalne w wieku przedszkolnym

Pierwsze lata życia dziecka z różnego typu niepełnosprawnościami są z jednej strony bardzo ważne, a z drugiej bardzo trudne. Od najmłodszych lat dzieci takie przechodzą rehabilitacje, terapię czy wizyty u specjalistów. Do tego opieka nad dzieckiem trwa właściwie całą dobę i daje się we znaki rodzicom. Kiedy jednak dziecko zbliża się do wieku przedszkolnego, rodzice zastanawiają się często czy jest w ogóle szansa, aby ich dziecko mogło iść do przedszkola, a jeśli tak, to czy znajdzie tam odpowiednie wsparcie i pomoc. Tutaj pojawia się właśnie kształcenie specjalne.

Czym jest kształcenie specjalne?

Najogólniej mówiąc, kształcenie specjalne to dostosowanie warunków pracy z dzieckiem do jego możliwości psychofizycznych. Może to być między innymi wydłużenie czasu pracy, podejście bardziej indywidualne, częste przerwy, umożliwienie rozładowania pobudzenia, unikanie nadmiernej krytyki i tym podobne. Zatem kształcenie takie ma z jednej strony kształtować i wychowywać dziecko, ale z drugiej robić to w sposób szczególny, dostosowany indywidualnie do niego i z zapewnieniem mu niezbędnego wsparcia i pomocy. Warto zaznaczyć od razu, że edukację uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego organizować muszą wszystkie szkoły i placówki o charakterze oświatowym, na każdym etapie edukacyjnym. 

Kto może uzyskać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego?

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą uzyskać uczniowie: niesłyszący, słabosłyszący, niewidomi, słabowidzący, niepełnosprawni ruchowo, z afazją, niepełnosprawni intelektualnie oraz z autyzmem i zespołem Aspergera. Orzeczenie można wydać dziecku w okresie: od momentu rozpoczęcia uczęszczania do przedszkola do czasu ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna, a także niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna posiadająca uprawnienie do wydawania powyższych orzeczeń.

Jak wygląda kształcenie specjalne w wieku przedszkolnym

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego to duże ułatwienie i wsparcie dla dziecka. Chociaż każda placówka edukacyjna, bez względu na rodzaj, ma obowiązek zapewnić dziecku wsparcie wynikające bezpośrednio z zapisów zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, to jednak warto odpowiednio wybrać przedszkole dla malucha, który takie orzeczenie posiada. Pamiętajmy również, że to rodzice mają duży wpływ na realizację takiego kształcenia, dlatego ważne jest, aby współpraca między placówką a nimi była dobra. Niemniej sama placówka także ma olbrzymi wpływ na to, jak kształcenie takie będzie przebiegać.

Ważne, aby przedszkole zapewniało odpowiednie warunki dla najmłodszych z zaburzeniami rozwojowymi i niepełnosprawnością. Sama praca z takimi maluchami to nie tylko kształcenie, ale również ich wychowywanie i przygotowanie do dorosłego życia. Aby to jednak osiągnąć, należy stworzyć dla nich najlepsze warunki do zabawy i nauki. Dzieci powinny się uczyć i bawić w małych grupach ze swoimi rówieśnikami. Dzięki temu nawiązują kontakty i zdobywają nowe umiejętności. Podczas organizowania zajęć dobra placówka uwzględnia zalecenia znajdujące się w orzeczeniu o kształceniu specjalnym, ale także tworzy indywidualne programy, wykorzystując wiedzę i doświadczenie, jakie posiada. Ważna jest także pomoc psychologa i innych specjalistów. To wszystko sprawia, że dzieci nie tylko nabywają wiedzę, ale także rozwijają swoje pasje i odnajdują zainteresowania, w których się spełniają.